Púchovčania

Púchov- mesto plné kultúry!

Púchov- mesto plné kultúry!

Svadba v rodine kolegyne, kamarátky, ma priviedla do zvláštnej situácie. Príchod na svadbu podmienili špeciálnou požiadavkou na ošatenie, len v ľudovom kroji. A tak som lovil všade, kde sa dalo. Je nás päť. Podarilo sa nám dať dohromady tri kroje zo Starej Turej, krásne, v tónoch modrej a dva naše, púchovské. Predstavte si slnkom zaliate námestie zaplnené svadobčanmi v všakovakých krojoch z rôznych oblastí. A naviac sprievod mestom. Zvláštny pocit, v myšlienkach návraty k tradíciám, k rodnej hrude. Staroturanský kroj nebol náhodou, lebo naše korene siahajú na myjavské kopanice. Hudba, pre folklór zapálená nevesta i ženích, ich rodičia a priatelia. K Púchovu folklór neodmysliteľne patrí. Roky ho budovali panie a páni Kukučková, Podymáková, Sadloň, Littová a Benech. Váh, Važtek, Biela Voda, Púchovček, posledné dva roky Holíšan. Hodiny tréningov, pot,... mladosť, radosť, nadšenie, ... Ale i aktuálne rozpory, ktoré krásnu tradíciu pozvoľna rozleptávajú.

Mestská kultúra sa skladá z ochotníckych divadelných súborov, folklóru- tanca a hudby, dnes už pravidelných kvalitných výstav v Divadle, ponuky hosťujúcich divadiel, a ponuky kina.  Neodmysliteľná Základná umelecká škola so svojimi koncertmi a výstavami, Centrum voľného času Včielka s umeleckými krúžkami, tanečný klub Evita a naše občianske združenia, Župný dom, Mŕtva kosť, Puchovo dedičstvo,...

Čo dnes púchovská kultúra potrebuje?

Kultúra, kultúrnosť a úcta k tradíciám boli vždy pevnou súčasťou života Púchovčanov. Šťastím je ak možno na to len nadviazať!

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora Mesta Púchov


spoločne rozhodneme