Púchovčania

Púchov- otvorené mesto 21.storočia

Púchov- otvorené mesto 21.storočia

Prehupli sme sa do 21.storčia, ale nie vždy je to v našom živote prítomné. Svet, poznanie, technológie, spoločenský i komunálny život idú rýchlo dopredu. A my sa tu boríme s nefungujúcou informovanosťou, zahmlievaním, manipuláciou a propagandou. S naším tímom sa pokúsime zbierať najlepšie skúsenosti slovenských i zahraničných miest a privedieme ich v Púchove do praxe. Z mesta vytvoríme skutočné transparentné inteligentné mesto.

Čo ponúkame:

Púchov je malé, milé mestečko. O kvalite života v ňom rozhoduje jeho infraštruktúra, cesty, domy, parkoviská, doprava, fungujúci úrad, prenos informácií a vzťahy medzi ľuďmi. Len dobre spravované mesto, profesionálny úrad a úcta k občanovi povedú k tomu, aby sme v Púchove dobre žili.

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora mesta Púchov


spoločne rozhodneme