Púchovčania

Púchov- zdravé mesto- mesto športu

Púchov- zdravé mesto – mesto športu

 Púchov- Mesto športu

Púchov má ideálne podmienky pre zdravý život. Sme posadení do krásneho prírodného prostredia obkolesení riekami a horami. V meste je vybudovaný komplexný športový areál. Ďalšie možnosti ponúkajú súkromné športoviská. Prekrásna je okolitá príroda. Na šport mesto vynakladá ročne 1,3milióna eur. Je len na nás, aby sme tieto prostriedky použili efektívne.

Čo plánujeme:

Uvedomujem si, že rozumným prístupom k športu, podporou detí, mládeže i dospelých môžeme výrazne prispieť k zdraviu občanov mesta Púchov, k rozvoju záujmov detí a zmysluplnému tráveniu ich voľného času, k  hľadaniu a podpore športových talentov, k rozvoju rekreačného športu všetkých občanov Púchova.

 Miroslav Kubičár, kandidát na primátora mesta Púchov


spoločne rozhodneme