Púchovčania

Púchov- Zelené mesto

Púchov- zelené mesto

O prírodu, o životné prostredie sa musíme starať tak, aby sme ich pre naše deti zachovali v čo najlepšom stave. Aby sme sa pred vlastnými deťmi nemuseli raz hanbiť za svoje postupy, ľahostajnosť, pohodlnosť...  Príroda, zeleň i voda nám to v dobrom vrátia. Potrebujeme stromy a všetku zeleň, aby sme mohli dýchať, potrebujeme využívať vodu, aby sa mesto neprehrievalo, a mali by sme vzdelávať deti, lebo v ich vzdelaní je záruka budúcej efektívnej ochrany prírody.

Viac:

Ochrana životného prostredia je komplexný problém. Dnes takmer každá materiálna činnosť človeka ovplyvňuje životné prostredie. I činnosť mesta, jeho rozvoj, výstavba bytov, obchodov, cesty, chodníky, cyklochodníky,... súvisia s prírodou.  Púchov urobil za posledných desať rokov veľký krok vpred. Mesto postupne obnovilo Európsly mestský park, ktorý sa stal pokojným miestom na oddych a prechádzky i malé spoločenské podujatia, koncerty. Marczybányiho záhrada sa stala krásnym miestom pre veľmi rôznorodé aktivity všetkých vekových skupín. Ulica továrenská má krásnu javorovú aleju. Mesto je pravidelne kosené, zeleň primerane udržiavaná. 

Čo môžeme zlepšiť?

O prírodu, o životné prostredie sa musíme starať tak, aby sme ich pre naše deti zachovali v čo najlepšom stave. Aby sme sa pred vlastnými deťmi nemuseli raz hanbiť za svoje postupy, ľahostajnosť, pohodlnosť. Príroda, zeleň i voda nám to v dobrom vrátia. Potrebujeme stromy a všetku zeleň, aby sme mohli dýchať, potrebujeme využívať vodu, aby sa mesto neprehrievalo, a mali by sme vzdelávať deti, lebo v ich vzdelaní je záruka budúcej efektívnej ochrany prírody.

 

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora mesta Púchov

 


spoločne rozhodneme