Púchovčania

Púchov- zdravé mesto

Púchov- zdravé mesto- premyslená doprava, dostupné parkovanie, kvalitné cyklotrasy

Za posledné roky nikto nespravil pre zdravie Púchovčanov viac, ako Trenčiansky samosprávny kraj vybudovaním cyklistického pásu z Púchova do Nimnice. Krásna široká cesta pre oba smery cyklistov a korčuliarov, i bezkolízny pás pre chodcov. Nemožno zhodnotiť inak, ako pochváliť!

Toto je spôsob, ako spríjemniť život Púchovčanov, ako podporiť kondíciu a zdravie všetkých, ako znížiť dopravné zaťaženie mesta automobilovou dopravou, a to tak cestnou, ako i statickou, teda parkovaním. Štátna stratégia hovorí o základnom smerovaní, o vízii, o uznaní cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácii s ostatnými druhmi dopravy, ako aj o zlepšení vnímania cyklistov ako plnohodnotných účastníkov cestnej dopravy. I keď Národných stratégií cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR máme už niekoľko, dobrých príkladov na Slovensku je ako šafránu. Napriek tomu v mnohých mestách na Slovensku už vznikajú rôzne cyklo- aktivity a cyklo- koalície. Nie je pravda, že sa to nedá! Zvládli to už malé i veľké historické, mnohokrát veľmi úzke, mestá v Rakúsku a inde v Európe. Zvládne to i Púchov.

Do budúcnosti by sme sa mali vybrať touto cyklo- cestou:

  1. vytvoriť funkčné a bezpečné cyklotrasy naprieč mestom, naprieč sídliskami, od Sedlišťa po Makytu, od Lachovca po Kolonku a Continental,
  2. pripraviť projekt na cyklotrasy vedúce z mesta do Hrabovky, Horných Kočkoviec, na Viesku- Bezdedov, do Dolných Kočkoviec, do Hoštiny
  3. reálne zvážiť možnosti zvyšovania počtu parkovacích miest na sídliskách, a tam kde sa dá ich doplniť,
  4. rokovať s Povodím Váhu o využití priestoru pod mostom na nábreží na finančne dostupné parkovanie,
  5. posilniť hromadnú autobusovú dopravu, zosúladiť spojenia ku vlakom,
  6. vytvárať podmienky, podporovať aktivity na rekreačnú cykloturistiku na Lachovci, okolo Váhu, Bielej Vody a okolo kanála Váhu smerom na Belušu.

Ak vytvoríme pre cyklistov podmienky, radi vytiahnu svoje bicykle namiesto auta. Chce to len nadhľad, dobrú vôľu, netradičné riešenia a samozrejme finančné zdroje. Napríklad aj prehodnotením nezmyselne zníženého poplatku za parkovanie. Stačí sa pozrieť na poplatky v porovnateľných mestách. Populizmus je pre politika lákavý, ale pri konečnom zúčtovaní pre občana vždy škodlivý. Každý predsa vie, že nič nie je zadarmo. Každý predsa vie, že všetko musí niekto zaplatiť. Dôležité je, aby sme dobre využili ponúkané zdroje z rozvojových projektov, z mestského rozpočtu a za vyčlenené peniaze dobrým verejným obstarávaním spravili maximum.

 

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora Mesta Púchov


spoločne rozhodneme