Púchovčania

Zaplavia nás odpady?

Zaplavia nás odpady? Nie! Zvýšime separáciu odpadov aspoň na dvojnásobok!

Ak niečo z duše nemám rád, tak je to populizmus. Každý rozumne uvažujúci človek vie, že ak chce niečo v živote dosiahnuť, musí sa usilovať, niečo si odriecť, vynaložiť úsilie... Ak chcem niečo mať, musím šetriť, uskromniť sa. Lebo NIČ NIE JE ZADARMO. V oblasti odpadov to platí možno dvojnásobne.

Dávno sú preč časy, keď sme mohli vyprodukovať čokoľvek, voľne to odhodiť do odpadkového koša, a nechať odviezť za dom, za mesto, teda na skládku. Smeti nás začínajú zaplavovať. Štatistiky hovoria, že Slováci vyprodukujú ročne 359 kg odpadov na obyvateľa, čo je takmer 2 milióny ton odpadov ročne. Pre lepšiu predstavivosť, ak 1m3 komunálneho odpadu váži približne 300 kilogramov, tak odpady zo Slovenska uložené na plochu futbalového štadióna by siahali do výšky 940 metrov. Púchovčania takto naplnia za rok futbalový štadión do výšky 3 metrov! A čo sa deje s naším odpadom? Až 77% uložíme na skládky, 10% spálime a len 13% zrecyklujeme. Pre porovnanie, v Nemecku takmer neskládkujú, 35% spália a 65% zrecyklujú! Všetci dobre vieme, že náš komunálny odpad obsahuje veľké množstvo papiera, plastov, skla, tetrapakov a plechovíc z nápojov, ktoré by mohli skončiť v zberných nádobách na separovaný zber, spracovať sa a ďalej slúžiť svojmu účelu. A tiež vieme, že veľkú časť našich odpadov tvoria rastlinné zvyšky, ktoré by mohli skončiť na kompostovisku a humusom obohatiť našu záhradu alebo zákony v meste.

A na dôvažok vieme i to, že nie je dôležitý tvar nádoby, jej poloha, či je nádoba položená alebo zapustená v zemi. Dôležitý je jej obsah a to, čo sa do nádoby dostane a čo sa s týmto obsahom bude diať.

Učebnice ekológie naše deti učia takéto základné pravidlá:

Čo môžeme urobiť v Púchove?

  1. Pri nezmenených poplatkoch za odpady budeme viesť intenzívnu kampaň, osvetu v problematike odpadov a to v školách i v meste tak, aby sme po prijatí organizačných opatrení zvýšili separáciu na aspoň dvojnásobok súčasného stavu.

  2. Sprísnime podmienky pre všetky mestské inštitúcie, aby boli vzorom pre nás všetkých.

  3. Budeme motivovať obchody v meste k ekologickému správaniu, hlavne s kartónmi.

  4. Navrhneme ekonomickú motiváciu pre občanov: Dôsledne separuješ- platíš menej!

Problém  „Čo s odpadmi ?“ nás počká. Štát a únia pripravujú radikálne zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadov. Čím neskôr si to uvedomíme, tým viac zaplatíme, Vy, my všetci. Je to na nás, je to o nás.

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora mesta Púchov


spoločne rozhodneme