Púchovčania

O mne

Životopis

            Mám 60 rokov. Študoval som na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a Matematicko- fyzikálnej fakulte UK Bratislava. Práve som zavŕšil 34. rok pôsobenia v školstve. 21 rokov som učil v odevnej škole v Púchove, z toho 15 rokov som pôsobil ako riaditeľ školy. Budovali sme úspešnú a kvalitnú školu, zaviedli sme veľa pedagogických inovácií, ako napríklad spájanie teoretických a praktických predmetov, integrované tematické vyučovanie, vyhrávali sme celoštátne súťaže v odevnej tvorbe. Žiaľ, pod tlakom čínskeho lacného textilu, ktorý zaplavil Európu, a pod tlakom nízkych miezd v odevnom priemysle sa vytratil záujem žiakov o krajčírske povolanie. Preto som v roku 2005 súhlasil so spojením s odbornou školou pri Matadore. Ďalší vývoj mi dal za pravdu. Žiakov je málo a záujem o robotnícke povolania minimálny.

            V Gymnáziu Púchov som riaditeľom 13 rokov. Do školy som prichádzal s ponukou pre učiteľov na spoluprácu a servis vyučovania. A to sa mi darí. Za krátke obdobie sme výrazne zlepšil vzhľad školy, vybavenie jednotlivých laboratórií, v škole vzniklo školské divadlo, krásna knižnica, fotoateliér, realizovali sme množstvo rozvojových projektov, veľa žiakov vycestovalo do zahraničia a cudzinci prichádzajú k nám, stali sme sa ukážkovou Zelenou školou i Modrou školou, budujeme astronomickú pozorovateľňu. V škole vyučuje vysoko kvalitný zbor profesorov, ktorí pripravujú žiakov pre štúdium na vysokých školách, ale aj pre život.

            Poslancom mestského zastupiteľstva som od roku 1998, teda rovných 20 rokov. V pozícii primátora som zažil štyroch primátorov: p. Štrbáňa,  p. Ridošku, p. Michalca a p. Heneka. Od začiatku vediem komisiu životného prostredia, ktorá sa neskôr zlúčila s komisiou výstavby. Podieľal som sa na tvorbe mnohých mestských dokumentov v oblasti životného prostredia, ale i rekonštrukcie tepelného hospodárstva, či plánu sociálneho rozvoja mesta.  Realizoval som viacero osobných dobrovoľníckych projektov. V spolupráci s Americkými mierovými zbormi som takmer vlastnoručne postavil ihrisko v Marczibányiho záhrade. Z Nadácie TESCO som získal peniaze na rekultiváciu zabudnutého územia pri Kauflande a vybudovali sme Umeleckú medzierku so sochou kráčajúceho Púchovčana. Z projektu SPP som postavil workoutové ihrisko na Chmelinci.

              Som ženatý, mám tri deti - 21-ročnú dcéru študentku medicíny a dvoch gymnazistov: 18-ročného syna a 12-ročnú dcéru.

           Som Púchovčan, narodil som sa tu a celý život tu žijem. Aktívne vnímam vývoj mesta a už 20 rokov som jeho vývoju nápomocný, a to v miere, aká mi bola ako poslancovi umožnená, názorom, radou, projektom, súhlasom i nesúhlasom... Verím, že v pozícii primátora dokážem byť mestu Púchov prospešný!

PaedDr. Miroslav Kubičárspoločne rozhodneme