Púchovčania

Program

 

13 KROKOV PRE SLUŠNOSŤ A ODBORNOSŤ V PÚCHOVE

 
1. PRESADÍME SLUŠNOSŤ A OTVORENOSŤ V MESTE

 • zastavíme nezmyselné súdne spory, ktoré sú výhodné len pre právnikov
 • všetky vedúce miesta na mestskom úrade a v mestských spoločnostiach budeme obsadzovať konkurzom
 • o voľných pracovných pozíciach na mestskom úrade budeme verejnosť vopred informovať
 • primátor a každý vedúci zamestnanec musí preukázať svoj majetok a jeho pôvod
 • zastupiteľstvá budú verejné a v popoludňajších hodinách, občan bude môcť na nich vystúpiť ku každému bodu a bez hlasovania poslancov
 • vytvoríme prehľadný zoznam požiadaviek občanov mesta s ich dopĺňaním a pravidelným vyhodnocovaním

 
2. OTVORÍME ÚRAD OBČANOM A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM

 • zavedieme participatívny rozpočet vo výške 100 tisíc eur ročne, o ktorom budú rozhodovať priamo občania
 • podporíme činnosť občianskych združení a neformálnych skupín
 • budeme organizovať minimálne dvakrát v roku stretnutia s občanmi v meste a v miestnych častiach
 • vytvoríme fond na podporu občianskych združení v meste

 
3. POSTAVÍME MINIMÁLNE 20 ŠTARTOVACÍCH BYTOV

 • postavíme minimálne 20 nájomných štartovacích bytov
 • zverejníme zoznam nájomných bytov, uchádzačov o byty a kritériá ich prideľovania

 
4. ZRIADIME CYKLOTRASY V MESTE A DO PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ

 • vytvoríme funkčné cyklotrasy naprieč mestom
 • pripravíme projekt pre cyklotrasy z mesta do Hrabovky, Horných Kočkoviec a do Viesky-Bezdedov
 • budeme sa usilovať o bezpečné spojenie so Streženicami a Dolnými Kočkovcami pre chodcov a cyklistov
 • zriadime veľké záchytné parkovisko v meste
 • zvýšime parkovacie možnosti na sídliskách minimálne o 100 parkovacích miest

 
5. OBNOVÍME ČINNOSŤ MÚZEA PÚCHOVSKEJ KULTÚRY

 • zvýšime príspevok na činnosť divadelných a folklórnych súborov hradením kulís, kostýmov, ušijeme nové kroje
 • obnovíme činnosť Múzea púchovskej kultúry a doplníme jeho zbierky
 • vybudujeme výtvarné ateliéry v Základnej umeleckej škole

 
6. VYBUDUJEME PROMENÁDU PRI VÁHU A ODDYCHOVÚ ZÓNU NA ILONKE

 • obnovíme Amfiteáter Ilonka s pohodlným prístupom z mesta
 • projekčne pripravíme alternatívy využitia nábrežia Váhu na rekreačné využitie

 
7. ZVÝŠIME SEPARÁCIU ODPADU ASPOŇ NA DVOJNÁSOBOK

 • zvýšime separáciu odpadov zo súčasných 10 na 40 percent
 • zachováme cenu za odpady
 • zlepšíme čistotu mesta

 
8. VYBUDUJEME FUNKČNÚ ATLETICKÚ DRÁHU

 • dobudujeme ihriská a športoviská vo všetkých školských areáloch, v jednej základnej škole (ZŠ Gorazdova) vybudujeme 400-metrovú atletickú dráhu
 • výraznejšie podporíme mládežnícke športové kluby
 • podporíme rodinné športovanie - súťaže v behu, plávaní, nohejbale, volejbale, bedmintone

 
9. Z PÚCHOVA VYTVORÍME ZELENÉ EKOLOGICKÉ MESTO

 • z Púchova vytvoríme Zelené mesto, dosadíme viac stromov, krov a kvetov
 • zavedieme systém zachytávania dažďovej vody na školách
 • podporíme ekologické vzdelávanie detí
 • na cintoríne zriadime rozptylovú lúku

 
10. ZVÝŠIME PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤATA NA 500 EUR

 • zvýšime príspevok pri narodenín prvého, druhého a tretieho dieťaťa zo súčasných 100 na 500 eur
 • zachováme rýchlu záchrannú službu a pohotovosť
 • zriadime Denné centrum pre seniorov s každodennou prevádzkou
 • podporíme zvýšenie kapacít v domovoch dôchodcov

 
11. SPRAVÍME KROKY PRE SMART CITY: INTELIGENTNÉ MESTO

 • vytvoríme koncepciu inteligentného mesta
 • elektronicky sprístupníme maximum informácií a úkonov

 
12. ZAVEDIEME VÝHODY PRE PÚCHOVČANOV

 • inšpirujeme sa inými mestami na Slovensku a zavedieme Kartu Púchovčana so zvýhodneným vstupným na kúpalisko, do kina a divadla a so zľavneným cestovným v MHD a zľavnenou parkovacou kartou

 
13. VRÁTIME PÚCHOVSKÚ TELEVÍZIU DO PÚCHOVA

 • vrátime Púchovskú televíziu späť do Púchova, vrátime jej kvalitu a vyváženosť vysielania
 • vytvoríme Radu pre dohľad nad vyváženosťou vysielania PúTV a Púchovských novín


spoločne rozhodneme