Púchovčania

Kubičár verzus Michalec

Kubičár verzus Michalec

Osobne i na sociálnych sieťach som denne konfrontovaný s otázkou či plánujem volebnú spoluprácu s Mariánom Michalcom. Nie, neplánujem, viac ako rok spolu nekomunikujeme. Rozišli sme sa v názoroch na spôsob vedenia mesta, na spôsob komunikácie s poslancami i podriadenými. Všetci potrebujeme k napredovaniu pokojnú, prajnú atmosféru bez delenia sa na strany barikády, bez škatuľkovania ľudí na tých čo sú za a tých čo sú proti. Som za spoluprácu s každým, kto má úprimnú snahu o rozvoj mesta v rozmanitých oblastiach jeho fungovania. Zaujíma ma názor radových občanov mesta, riešenie ich každodenných problémov bez rozdielu a to bez snahy o revanš mojim oponentom.

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora


spoločne rozhodneme