Púchovčania

O troch grošoch (ako ďalej v sociálnej oblasti)

O troch grošoch (ako ďalej v sociálnej oblasti)

Každý z nás pozná rozprávku o troch grošoch. O stále platnej ľudskej skúsenosti o vzťahu detí, rodičov a starých rodičov. A vieme i to, že na svet neprichádzame rovnakí, že na štartovacej čiare sú pretekári, ktorí v závode životom nemajú rovnaké šance. Vyspelý svet túto nerovnosť rieši v troch prúdoch, školstvom, aby sa v deťoch rozvinul ich prirodzený potenciál, ľudskosť, vzdelanosť, zdravotníctvom, prevenciou a kompenzáciou hendikepov a sociálnym systémom, podporou tých, ktorí by pre sociálne, ekonomické, či zdravotné podmienky nedostali príležitosť využiť vlastné danosti a nedostali šancu prežiť dôstojný život. Všetky tieto oblasti prioritne zabezpečuje štát.

Aká má byť úloha mesta:

Tak ako princíp troch grošov vytvára zmysluplnú koncepciu vzťahu detí, pracovne aktívnych a seniorov, tak sociálny systém mesta môže byť komplexný a funkčný len spojením všetkých aktérov, ktorí do sociálneho systému môžu zasahovať. Niet inej rozumnej cesty, ako aktívne prispieť k ich spolupráci.

Miroslav Kubičár, kandidát na primátora Mesta Púchov


spoločne rozhodneme